Zákaznický servis

po-pá 07-18
498 508 666

zakaznicky.servis@cellbes.cz

Zákaznický servis je Vám k dispozici v pracovní dny mezi 7.00 a 18.00. Na všechny dotazy Vám ochotně a rády odpoví naše operátorky.

Na stránky zákaznického servisu.

Podrobná pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Consortio Fashion Group s.r.o. se sídlem Březhradská 177, 503 32 Hradec Králové („Pořadatel“).


2. Zpracovatel údajů

Zpracovatelem údajů zaslaných do soutěže na území České republiky včetně osobních údajů účastníků soutěže, tj. v rozsahu jméno a příjmení, adresa pobytu, e-mail, tel. číslo, datum narození („údaje“) je pořadatel soutěže („Zpracovatel Údajů“).


3. Trvání soutěže a pravidla soutěže

Soutěž probíhá od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019 včetně („Doba Trvání Soutěže“), na území České republiky. Jediná podrobná pravidla v platném znění jsou po Dobu Trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na www.cellbes.cz a zároveň uložena v písemné podobě na kontaktní adrese pořadatele („Pravidla“).


4. Výhra

 

4.1 Výhra soutěže: dárková poukázka na nákup zboží z nezlevněné kolekce Cellbes v hodnotě 2 500 Kč.

4.2 Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailu.


5. Podmínky účasti v soutěži


5.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky („Účastník Soutěže“).

5.2 Podmínkou účasti v soutěži je vybrat z nabídky váš oblíbený styl a zdůvodnit, proč byste měli vyhrát právě vy. Svůj příspěvek nám zašlete do 10. 2. 2019 na emailovou adresu soutez@cellbes.cz. Do Předmětu emailu uveďte heslo „Můj jarní styl“ a doplňte své jméno, příjmení, adresu, tel. číslo (mobil) a popř. zákaznické číslo.

5.3 V případě, že údaje v emailu soutěžícího budou neúplné či nesprávné, nebude Příspěvek zařazen do soutěže.

5.4 Každý účastník soutěže zasláním příspěvku do soutěže zároveň uděluje svůj souhlas s pravidly soutěže.

5.5 Pořadatelé si vyhrazují právo upravit pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž přerušit, odložit nebo odvolat. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

5.6 Veškeré daňové náklady, jakož i veškeré případné veřejnoprávní poplatky a příspěvky (zejména na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) související s výhrou nese výherce.

6. Určení výherce


6.1 Vítěze vylosuje porota složená ze zástupců společnosti Cellbes ze všech účastníků soutěže.

6.2 Pořadatelé si vyhrazují právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodovat podle vlastního uvážení a případně doplnit tato pravidla pro výklad sporných případů.

6.3 Výherce bude o své výhře informován telefonicky a následně mu bude zaslána na emailovou adresu, kterou se přihlásil do Soutěže. Tento způsob informování je dostačující, povinnost pořadatelů se považuje za splněnou i v případě, že uvedená e-mailová adresa nebude funkční. Výhra bude odeslána nejdéle do 1 měsíce po ukončení soutěže na adresu uvedenou v přihlášce. Pořadatelé neodpovídají za poštovní či jinou přepravu výher.

 

  7. Osoby vyloučené ze soutěže


  7.1 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatelů, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  7.2 Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatelé zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka soutěže nebo třetí osoby, která pomohla nebo se snažila pomoct danému účastníku soutěže k získání výhry.

   

  8. Prohlášení účastníků soutěže


  8.1 Každý účastník soutěže uděluje přihlášením se do soutěže zpracovateli údajů svůj výslovný souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů,které uvedl při registraci do soutěže, a to elektronickými a mechanickými prostředky za účelem kontaktu pořadatelů s účastníkem soutěže v případě jeho výhry v soutěži, k prokázání regulérnosti soutěže a také za účelem zasílání reklamních sdělení, novinek a aktualit (prostřednictvím e-mailu, sms, newsletterů atd.).

  8.2 Každý účastník soutěže souhlasí výslovně se zpracováváním svých osobních údajů zpracovatelem údajů a s poskytováním a předáváním svých osobních údajů jeho propojených osob nebo jeho smluvním partnerům. Svůj souhlas uděluje soutěžící na dobu neurčitou.

  8.3 Každý účastník soutěže bere tímto na vědomí, že poskytování jeho osobních údajů je dobrovolné, že má kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům, a právo na ochranu a opravu svých osobních údajů a že svůj souhlas ke zpracování osobních údajů může kdykoliv odvolat. Pokud zjistí nebo se bude domnívat, že zpracovatel údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zpracovatele údajů o vysvětlení nebo požadovat, aby zpracovatel údajů takto vzniklý stav odstranil.

  8.4 Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, obec bydliště, fotografie, zvukové a obrazové záznamy mohou být pořizovány a zveřejněny na internetových stránkách a v reklamních materiálech pořadatelů, jejich propojených osob nebo smluvních partnerů, a to bez nároku na finanční náhradu po dobu 5 let od ukončení soutěže.